Aktiviter og tilbud i Company Programme

Det er op til hver enkelt skole, hvor mange af Company Programmes tilbud, der benyttes. 


Vi åbner for registrering i august, og vi lukker ikke for tilmelding. Deltagelse i events kræver dog registrering. 

Typisk begynder arbejdet med Company Programme på skolerne i starten af skoleåret og varer et helt skoleår, men kortere f.eks. halvårlige forløb er også en mulighed. Kick-off for undervisere finder sted i regionerne, og derudover finder værditilbuddene i Company Programme - herunder master classes, sparring og events alle sted efter årsskiftet i foråret. Læs mere om de enkelte værditilbud her


Danish Entrepreneurship Festival
Som forberedelse til deltagelsen i Company Programme, har skoler mulighed for i november at deltage i de gratis konkurrencer under Danish Entrepreneurship Festival, Business Mind Programme og Tech Innovation Programme. Her kan alle, der lever op til kriterierne, stille op. Læs mere her


Mesterskaberne
Company Programme-deltagelsen kulminerer i marts måned, hvor alle hold har mulighed for at stille op til de regionale mesterskaber, hvorfra de bedste hold kvalificerer sig til Company Programme - Danmarksmesterskabet i Entreprenørskab i København i april måned. Danmarksmestrene (1 hold) vinder deltagelse i EM, der finder sted i juli måned. 


Entreprenørielle kompetencer
Ønsker eleverne som afslutning på deres forløb i Company Program at modtage bevis på de opnåede entreprenørielle kompetencer, skal de, når forløbet startes og afsluttes udfylde en selv-evaluerings-test som del af Entrepreneurial Skills Pass. Derudover skal eleverne, når programmet er afsluttet, tage en online eksamen, hvor de testes i deres viden om virksomshedsdrift.