Fire konkurrence kategorier

Company Programme har fire kategorier:

 

Science & Technology

Society & Globalization

Trade & Skills

Business & Service

 

Når eleverne skal deltage i Idékonkurrencen på Danish Entrepreneurship Award og til de regionale mesterskaber, skal de tage stilling til, hvilken af de fire Company Programme-kategorier de ønsker at deltage i. Det er emnet for ideen (og ikke uddannelsesretningen), der bør definere, hvilket spor eleverne ønsker at konkurrere i med deres idé. Forud for konkurrencerne bør holdet derfor kigge bedømmelseskriterierne igennem og vurdere, hvilken kategori ideen vil passe og klare sig bedst i.  

Til Idékonkurrencen er kriterierne ens for alle kategorier, men der kåres en vinder i hver kategori. Til de regionale mesterskaber og til Danmarksmesterskabet er der forskel på bedømmelseskriterierne for de fire kategorier. Hvor der i Business & Service f.eks. bliver lagt særligt på kommerciel værdi, lægger man i Society & Globalization vægt på social og/eller samfundsmæssig værdi. Eleverne må gerne skifte kategori mellem Idékonkurrencen og de regionale mesterskaber, efterhånden som ideen udvikler sig, og det evt. vurderes, at ideen har udviklet sig til at passe bedre i en anden kategori. 


Læs mere om de fire kategorier og om eksempler på ideer for kategorierne ved at klikke på kategori-navnene øverst.