Regler

Hvem kan deltage?

Elever på en ungdomsuddannelse kan deltage i Company Programme, hvis skolen er tilmeldt hos Fonden for Entreprenørskab og har tilknyttet en underviser, som er ansvarlig for programmet. 

 

Aldersbegrænsning

Alle elever på ungdomsuddannelser må deltage i Company Programme.

Elever over 25 år skal fordeles i grupper, så overvægten af elever er under 25 år. 


Aldersgrænse ved EM

Bemærk, at det hold, der vinder DM, skal kunne stille med et hold på min 3 elever under 21 år, da aldersgrænsen for deltagelse i det europæiske mesterskab JA Company of the Year Competition er 21 år. Elever over 21 år (elev 4 og 5 i teamet) kan deltage i det europæiske mesterskab som rådgivere, men må ikke tage del i bedømmelserne.

 

Teamdannelse

Man skal være minimum 3 elever og maksimum 5 elever i et team for at kunne deltage i Danmarksmesterskabet og internationale konkurrencer. 

Company Programme er et læringsforløb, og vi opfordrer til, at alle elever bliver i deres grupper i hele Company Programme-forløbet, med mindre de selv ønsker at træde ud af gruppen. 

Grupper er velkomne til at tage ekstra ungdomsuddannelses-elever ind i teamet, hvis der opstår behov for nye kompetencer i gruppen – overskrider antallet de fem tilladte elever, kan de ekstra være med som rådgivere, men de må dog ikke deltage i bedømmelsesdelen.

Bemærk, at alle elever i teamet skal være registreret i Company Programme på MinSide.   

 

Må man deltage i Company Programme mere end én gang?

Ja, man må gerne deltage mere end én gang i Company Programme, bare det hver gang er med en ny idé.

 

Regler for produkter

Der er nogle produkter, teamet ikke må deltage med.

Det drejer sig om produkter, som indeholder:

 

• Alkohol (herunder øl, vin, eller lignende) jf. blandt andet lov om alkohol, lov om salg af alkohol og markedsføringsloven §8 og §1

• Fyrværkeri jf. lov om fyrværkeri §1

• Tobak og rusmidler jf. blandt andet lov om salg af tobak og alkohol og markedsføringsloven §8 og §1

• Risikofyldte kemikalieblandinger jf. blandt andet lov om kemiske stoffer og produkter

 

Teamet må gerne handle med eller fremstille hjælpeprodukter/komplementærvarer til de forbudte produkter, f.eks. cigaretetuier, vandpiber, barudstyr, m.m. Dog f.eks. ikke væske til e-cigaretter.

 

Der må ikke blandes kemikalier på standen til konkurrencer, jf. ovenfor med henvisning til blandt andet lov om kemiske stoffer og produkter.

 

Eleverne må heller ikke handle med varer/produkter af pornografisk karakter - det gælder også komplementære produkter hertil, som eksempelvis formidlingstjenester eller lignende. På den måde sikres det, at hverken Company Programme eller eleverne kommer i karambolage med straffelovens §234, der indebærer et forbud mod at sælge almindeligt pornografisk materiale til børn og unge under 16 år.

 

Paragraffens ordlyd er: Den, som sælger utugtige billeder eller genstande til en person under 16 år, straffes med bøde. Desuden er forbuddet i overensstemmelse med markedsføringsloven §1 og §8.

 

Hvis man er i tvivl om, om produktet er i overensstemmelse med reglerne, kan man først deltage med produktet, hvis og når Fonden godkender det.

 

Fødevarer og drikkevarer af egen fremstilling eller ompakning må ikke deltage i Fondens konkurrencer, regionale såvel som nationale, med mindre skolen er certificeret til og ansvarlig for, at eleverne arbejder med fødevarer, jf. blandt andet lov om fødevarer.

 

Alle former for produkter skal naturligvis opfylde de gældende krav til sikkerhed og hygiejne samt love og regler i al almindelighed.

 

Skattepligt 

Teams, der har en omsætning på over kr. 50.000 om året, skal registreres hos SKAT. Læs mere på SKATs hjemmeside her.

Alle pengepræmier er skattepligtige. 

 

Deltagelse i aktiviteter

Man deltager i Fondens aktiviteter er på eget ansvar - både i forhold til pådragelse af skade/ulykke og forvoldelse af skade/ulykke. Ligesom alle gældsposter dækkes af eleverne selv. Fonden indtræder ikke som garant for gældsposter.