Forberedelse

Hele undervisningsmaterialer

Iværksætterhistorier - dem kan elever lære af og spejle sig i

Viden om - med den kan elever styrke og komme videre med deres ide