25 okt 2019

Fonden for Entreprenørskab i sin nuværende form fylder 10 år i 2020, men organisationens rødder går 25 år tilbage i tiden

Martin Lauth og Torben Laustsen, der har været bærende i bestyrelsesarbejdet omkring organisationens etablering og udvikling, har skrevet "Fortællinger om Fonden for Entreprenørskab - Etableringen og udviklingen".

I fortællingerne berettes om etableringen i 1993-94 og koblingen til den europæiske organisation Young Enterprise Europe, pionérårene i 90’erne, ”Fusionen” til Selvstændighedsfonden – Young Enterprise, Fondens rolle i udviklingen af entreprenørskab i uddannelsessektoren op gennem 00’erne og endelig om etableringen af den nuværende Fonden for Entreprenørskab i 2010 og tildelingen af sekretariatsopgaven for Teknologipagten 2018.

 

I fortællingerne, der er krydret med udklip og billeder fra årene, belyses organisationens udvikling fra at være centreret om udbredelsen af iværksætter-programmet Company Programme på ungdomsuddannelserne til organisationens nuværende position som central, samlende aktør og nationalt videncenter for entreprenørskab i hele uddannelsessektoren fra ABC til ph.d.

 

 

Læs Martin Lauth og Torben Laustsens beretning herunder.  

https://www.ffe-ye.dk/media/791104/endelig.pdf