Velkommen til Company Programme

Company Programme er et virkelighedsnært entreprenørskabsforløb for ungdomsuddannelserne, der udfordrer og styrker elevernes innovative og entreprenørielle kompetencer. Forløbet træner eleverne i at udvikle deres gode idéer og omsætte dem til realiserbare virksomheder eller sociale projekter.

Company Programme gør eleverne handlekompetente og gør dem i stand til at se muligheder og uudnyttede potentialer. Programmet sætter fagligheden og kreativiteten i spil og booster elevernes omverdensforståelse og troen på, at de kan selv. Kompetencer, der fremadrettet er med til at skabe succesfulde iværksættere og attraktive medarbejdere.

Se film om styrkerne ved Company Programme herunder

 

Forskning viser at Company Programme har en positiv indflydelse på såvel lysten til at blive iværksætter, som studiemotivationen. Ligeledes viser en svensk undersøgelse at signifikant flere elever, som har deltaget i Company Programme, efterfølgende er blevet iværksættere, sammenlignet med andre elever. Læs mere her


Undervejs i forløbet har elevholdene mulighed for at deltage i regionale og nationale konkurrencer, hvor de præsenterer deres idéer over for professionelle erhvervsfolk, som optræder som dommere. Mødet med dommerne giver eleverne den relevante og konstruktive feedback, der skal til for at kvalificere ideerne videre i processen, som igen skal til for, at de i sidste ende kan føre dem ud i livet. Du kan læse mere om konkurrencerne under "Events."

 

Company Programme har eksisteret i Danmark siden 1993, og er en del af Fonden for Entreprenørskab. I dag deltager ca. 3500 elever fra hele landet i forløbet hvert år. I Europa deltager mere end 250.000 unge årligt i Company Programme, der er anerkendt af Europakommissionens Enterprise Directorate General som ”Best Practice in Entrepreneurship Education”, og på verdensplan har Company Programme eksisteret i mere end 100 år. 

  

Alle konkurrencer og events i Company Programme er udviklet på baggrund af Fonden for Entreprenørskabs Taksonomi i Entreprenørskabsuddannelse.