Dansk Industri

Hvem er Dansk Industri?

Dansk Industri (DI) er en privat finansieret erhvervs- og arbejdsgiverorganisation, der repræsenterer 10.000 medlemsvirksomheder. DI’s medlemmer er fordelt på så forskellige brancher som Fremstilling, IT, Rådgivning, Handel, Transport, Service, Energi, Byggeri og  Fødevarer.

 

80 pct. af DI’s medlemmer har mindre end 50 ansatte, og gennemsnitligt beskæftiger en mindre medlemsvirksomhed 17 medarbejdere.

 

Gennem DI’s iværksætterordning tilbyder DI det første års medlemskab gratis til virksomheder, der er under 5 år gamle. Det har DI’s medlemmer valgt at gøre for at give en hjælpende hånd til morgendagens etablerede virksomheder og arbejdsgivere. Iværksættere kan i løbet af det første år bruge de samme tilbud om juridisk rådgivning, sparringsforløb og netværk som betalende medlemmer. 


Læs mere om Dansk Industri her

 

Hvad er Dansk Industri bidrag?
Dansk Industri er mangeårig partner på Company Programme, og sponsorer hvert år et fast beløb til udviklingen af Company Programme og de aktiviteter, der afholdes som en del af programmet. 


Derudover er Dansk Industri fast sponsor på Danmarksmesterskabet, hvor de stiller deres flotte rammer i Industriens Hus til rådighed for både konkurrencen og prismiddagen, ligesom de bidrager med forplejning og mandskabstimer. 

 

”Company Programme giver eleverne konkret erfaring med dels at starte en virksomhed – og ikke mindst erfaring med at anvende den viden de har opbygget i løbet af deres uddannelse til at løse konkrete udfordringer. Det er netop programmets evne til at skabe vekselvirkning mellem uddannelse og problemløsning, der gør at DI støtter op om Company Programme.” Kent Damsgaard, Vicedirektør DI.

 

Se mere om Dansk Industri herunder